Utylizacja


opony72bUtylizacja odpadów to bardzo ważny, potrzebny i często skomplikowany proces, obwarowany prawnymi regulacjami na każdym etapie. Nasza firma jest maleńkim elementem tego mechanizmu, niezbędnego tak pod względem gospodarczym jak i ekologicznym.

Oferujemy Państwu usługę odbioru do utylizacji zużytych opon samochodowych, motocyklowych, rolniczych, przemysłowych i innych, kod odpadu 16.01.03, ale także odbieramy dętki, kołnierze, fartuchy, wypływki i odpady poprodukcyjne z produkcji gumy. Odbieramy również zderzaki, nadkola i inne elementy z tworzyw sztucznych stanowiące odpad m.in. w zakładach blacharsko-lakierniczych, stacjach demontażu pojazdów, oznaczone kodami odpadu:

  • 07 02 80 – odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
  • 16 01 19 – tworzywa sztuczne
  • 19 12 04 – tworzywa sztuczne i guma

Ofertę naszą kierujemy do firm, zakładów, instytucji i podmiotów, posiadających i chcących się pozbyć w/w odpadów.
Warunki i terminy odbioru odpadów są ustalane indywidualnie z każdym klientem podczas zgłaszania odbioru.
Każdy odbiór odpadu potwierdzamy wystawieniem Karty Przekazania Odpadu.
Odebrany towar jest poddawany segregacji pod kątem możliwości ponownego wykorzystania (dalsza odsprzedaż, bieżnikowanie), pozostałość jest przekazywana do firm i zakładów zajmujących się utylizacją odpadów.
Zgłoszenia odbioru odpadu można dokonać na trzy sposoby:
za pomocą dostępnego na stronie formularza zgłoszeniowego,
mail-em na adres: biuro@eko-star.pl, lub
telefonicznie na numer 601 41 44 81 w godzinach 8.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY